کانون قرآن و عترت


اهم فعاليت هاي كانون قرآن وعترت دانشگاه
-ارائه واحدروخواني قرآن كريم
-برگزاري مسابقات سراسري قرآن وعترت ويژه دانشجويان، اساتيدوكاركنان دربخشهاي كتبي - شفاهي - هنري وپژوهشي
-برگزاري جلسات تفسيرقرآن كريم
-برگزاري محافل انس باقرآن كريم
-اجراي طرح پژوهشهاي قرآني
-برگزاري جشنواره دوسلانه قرآن صاعد(صحيفه سجاديه)
-چاپ كتاب ، ويژه نامه ، بروشورو...باموضوعات قرآني
-چاپ فصلنامه قرآني منادي
-تشكيل كانون حافظان وقاريان قرآن كريم
*درحال حاضراين كانون پذيراي افرادعلاقه مندبه فعاليت هاي قرآني درزمينه هاي مختلف مي باشد.