ستاد اقامه نماز

ستاد اقامه نماز واحد، در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی فعاليت خود را مطابق با برنامه ذيل به انجام مي رساند: 
–  برنامه ريزي جهت برگزاري منظم اقامه نماز جماعت در واحد و خوابگاه دانشجويي و نظارت لازم بر حسن انجام آن .
– انتخاب امام جماعت متناسب با نياز هاي دانشگاه و نسل جوان دانشجو .
– تلاش در ايجاد فضاي مناسب، تامين امكانات مورد نياز مربوط به نمازخانه هاو پيگيري ساخت مسجد.
– برگزاري همايش، فراخوان مقاله ، نمايشگاه هاي فرهنگي وهنري با موضوع نماز در سطح واحد و آمادگي لازم جهت شركت در نمايشگاه هاي منطقه اي و سراسري .
– هماهنگي جهت حضور مستمر دانشجویان، كاركنان و اساتيد دانشگاه در نماز جماعت و استفاده از تمهيدات لازم در جهت تشويق فعالان نماز، با اخذ مجوز از شورايي فرهنگي.